Sentimente de toamnă

plouă
frunze frunze
în octombrie

turle de biserici
fug din calea
furtunii

păsări ameţite
se trezesc
şi o iau la sănătoasa

din cauza unor
sentimente de toamnă...